عناصر مهم در طراحی دکوراسیون آژانس مسافرتی
می 7, 2019
روشهای انتخاب مناسب ترین کاغذ دیواری برای منزل
ژوئن 6, 2019

بازاریابی آثار هنری

آثار هنری شامل دستاوردهای هنری نمایشی و بصری و یا هر شکل از ابداع و ابتکارات هنری می باشد که بدون عرضه و معرفی به بینندگان و یا مشتریان قادر نیست سودمند و مفید واقع شود و در نهایت از پیشرفت و توسعه عقب می افتد.

در عصر حاضر افراد بسیاری به آفرینش و ابداع کارهای هنری مشغول هستند ولی آثار این هنرمندان به فروش نمی رود و تنها علت این موضوع این است که خود این افراد و کارهای هنری شان به وسیله ی اجتماع و گروه مورد هدف به چشم نمی آید ، شناخت و آشنایی درباره ی آن ها ایجاد نمی شود و در نهایت فروش کارهای هنری را نیز به دنبال نخواهد داشت. از طرفی افراد هنرمند اطلاعات و بینش ضروری در رابطه با چگونگی تشخیص و تعیین بازار ، اجتماع و گروه مورد هدف  و شناساندن و ارائه تاثیر گذار آثار و کارهای هنری خویش را ندارند ، بدین سبب است که آثار هنری این هنرمندان برای آنان منتهی به کسب درآمد نخواهد شد.

برنامه ی مارکتینگ برای آثار هنری با ارائه سوال های اصلی و برجسته زیر شروع می شود تا بتوان دورنمای حقیقی و صحیحی را تجسم کرد.

  • مخاطبین و خریداران آثار هنری چه افرادی هستند؟
  • ارزش های مخاطبین و خریداران آثار هنری چیست؟
  • به چه طریقی می توان توسط کارها و آثار هنری برای مخاطبین و خریداران ارزش به وجود آورد؟

به منظور جوابگویی به این پرسش ها نخست باید مطلع باشید که دید و نگرش به کارها و آثار هنری با سایر کالاها و فرآورده ها فرق دارد. هنر یک دستاورد لذت گرایانه است. از این رو می بایست توجه داشت تا در بررسی ها و مطالعات مارکتینگ هنری عوامل برانگیزاندن هیجانات و احساست و مولفه های اثربخش در برانگیزاندن عواطف و احساسات باطنی مخاطبین و خریداران آگاهی و اطلاع بیابید.

به طور کلی یک برنامه ی مارکتینگ هنری که در موفقیت و بهره دهی آثار هنری فراوان مفید و تاثیرگذار خواهد بود و بر اساس تخقیقات بازاریابی با بیان قابل فهم دربرگیرنده ی نکته های زیر می باشد:

  • مشخص نمودن دورنما و مقاصد و وظیفه ی آثار هنری
  • آگاهی از احتیاجات و درخواست های مشتریان
  • مشخص سازی و ایجاد روش های جوابگویی به این احتیاجات و درخواست ها
  • مشخص سازی موضع و دیدگاه جایگاه یابی در دید و فک مخاطبین و ارائه طرح ها و توصیه ها
  • طرح ریزی دیدگاه ها و مواضع چگونگی رابطه با مشتریان و جامعه هدف
  • مشخص سازی طرح عملیاتی و مشخص سازی راهکارها و سیاست ها
  • برآورد و تخمین فید بک های اقدامات بازاریابی و ارزیابی میزان تاثیرگذاری برنامه مارکتینگ