تاریخچه مجسمه سازی
دسامبر 24, 2017
كاربرد آینه در علم فنگ شویی
دسامبر 24, 2017

ترکیب تابلو نقاشی مدرن و طراحی

فضای خانه ، جایی است که انسان بیشترین زمان خود را در آن سپری می کند و علاوه بر این ،  مکانی مناسب برای دور هم بودن افراد خانواده محسوب می شود.

فضا و جو حاکم در محیط ، برروی عواطف و روحیه افراد خانواده تاثیرمی گذارد،  پس باید در هنگام طراحی حساسیت های لازم را به  خرج دهید،  که باعث بهتر شدن روحیه و ایجاد انگیزه ماندن در منزل شود. یکی از این روشها ، طراحی و تزیین دیوارها است که به  فضا هویت جدیدی می بخشد و ان  فضا را به  فضایی دل نشین تبدیل می کند. با کمک اثار هنری و طرح های تزیینی، می توان دیوارها را طراحی کرد. ازمهمترین اقدامات طراحی ایجاد یک نقطه عطف در محیط است که بتواند نظرها را به خود جلب کند. با انتخاب تابلو نقاشی مناسب با الگوی چیدمان و انتخاب محل مناسب برای نصب کردن می توانید به کانون توجه مورد نظردرمحیط دست پیدا کنید و شروع به طراحی محیط اطراف آن کنید . درحقیقت تابلو نقاشی، قابلیت ارایه رنگهای مختلف درمحیط را دارد که منبع الهام برای گزینش سایررنگ ها و چیدن وسایل منزل میگردد.

تابلوهای نقاشی ، علاوه براین که وظیفه زیبایی وتزیین را برعهده دارند، نحوه کاربری انها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابلیت تغییر اندازهای واقعی فضا را از لحاظ دیداری دارند.  بعلاوه می توانند تکمیل کننده طراحی دکوراسیون منزل باشد.

در طراحی داخلی فضا و نحوه کاربری انها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • خطای دیداری: تابلو نقاشی ، قابلیت تغییر در اندازه واقعی دیواراز لحاظ بصری با چیدمان مناسب به یکی از روشهای زیر را دارد.
  • خطوط افقی در آویزان کردن تابلو نقاشی آرامش بخش است. با آویزان کردن تابلوهای نقاشی کشیده یا چندین تابلو در کنارهم می توان دیوار را کشیده تر و فضای اتاق را بزرگتر نشان داد.
  • از کنار هم قرار دادن یک تابلو عمودی یا چندین تابلو عمودی و یک اندازه در کنار هم یا نصب چندین تابلو نقاشی در زیر یکدیگر یا دو ردیف عمودی در کنار هم سبب ایجاد خط عمودیی و حرکت چشم از بالا به پایین می شود و به بلندتر نشان دادن ارتفاع دیوار از لحاظ دیداری کمک می کند.
  • برروی دیوارهای بزرگ واصلی از تابلوهای نقاشی با اندازه بزرگ استفاده کنید،  تا جای کافی برای نمایش خود داشته باشد و تاکیدی برروی نقطه مرکزی فضا باشد.
  • برروی دیوارهای کوچک از تابلوهای نقاشی با اندازه کوچک استفاده کنید، تا محیط منزل را مرتب ترو بزرگتر نمایش دهد.
  • با نصب کردن تابلوها به صورت پلکانی ، حرکت وهیجان را درمحیط افرایش دهید و به صمیمی ترنشان دادن فضا کمک می کند. ( مناسب برای بالای پله ها )
  • اویزان کردن تابلوهای نقاشی به صورت قرینه ، دررسمی نشان دادن و ایجاد تعادل در محیط موثراست.
  • چرخه رنگی: تابلوهای نقاشی ، در یک نمای کلی صرف نظر از جزییات با ارزش اثار به منزله صفحات رنگی هستند، که در طراحی محیط ارزش خاصی دارد و باید متناسب با سایر وسایل منزل باشند.