Code :M39
اکتبر 8, 2017
Code :M35
اکتبر 8, 2017

Code :M50

50-2826_101_1
آیینه آرتمیس

شرح :قاب این آینه در عین حال که بنظر خشن میاد ولی بخاطر ترکیب با آینه بیضی شکل ،این شکستگی و خشن بودن خنثی می شود .این آینه زیبا برای محیط معاصر طراحی شده است
سایز : 124*150