Code :M33
اکتبر 3, 2017
Code :M46
اکتبر 3, 2017

Code :M37

50-2867_101_2
آینه مینا

شرح :یک اثر هنر مدرن ، این قطعه نا متقارن چشم گیر ویژگی های منحصر به فردی دارد که قابل استفاده در طرح های معاصر می باشد.
سایز : 59*154