Code :S22
دسامبر 2, 2017
ترکیب تابلو نقاشی مدرن و طراحی
دسامبر 24, 2017

تاریخچه مجسمه سازی

مجسمه سازی از نظر لغوی به معنی هویت بخشی یا هنر شکل دهی به متریال خام است.

در زمان های قدیم ، مجسمه سازی محدود به هنر خلق صور طبیعی و انسانی بود. اما در دوره کنونی این هنر، مانند سایر هنرها تحت تاثیر پیشرفت علم و تکنولوژی متحول شد و به آفرینش فرم های جدید با متریال های جدید گرایش یافت .

از مجسمه سازی به عنوان کهن ترین هنرهای دستی خلق شده توسط بشر یاد می شود . از قدیمی ترین موارد می توان به دوران غآرنشینی بشر قبل از تاریخ اشاره کرد. غار نشینان ، تصاویری از انسان ها یا رویداد های مهم بروی اجسام یا بدنه غارها حکاکی می کردند و در پیدایش هنر نقاشی و مجسمه سازی کمک شایانی کرده است. ، مجسمه سازی در تمدنهای ماقبل تاریخ ، علاوه بر جنبه زیبایی ، کاربردهای گوناگون و جنبه های متفاوتی از جمله : جنبه خرافاتی ، نمادین ، مذهبی و …داشتند. به عنوان مثال:

– مصریان به زندگی پس از مرگ و بازگشت روح ( جنبه خرافاتی ) اعتقاد داشتند و از مجسمه به عنوان بستری برای بازگشت روح و یاداوری بزرگان استفاده می کردند.

– اشوری ها برای نشان دادن قدرت پادشاهان ان دوره ، مجسمه ی آنها را بصورت انتزاعی و موجودات عجیب (جنبه نمادین ) می ساختند.

– مجسمه سازان یونانی ازحالت انتزاعی فاصله گرفته و به حات های حقیقی اشکال انسانها ( انسان گرایی ) روی اوردند.

– بت پرستی در هنر اژه‌ای ، نماد گرایی در هند ، هنر حکاکی آفریقایی و ….. . اشاره به سیر تکاملی این هنر درتمدن های مختلف دارد.

در همه ادوار تاریخی این هنر به دلیل استفاده از مصالحی مانند : فلز یا سنگ به عنوان یک هنر مجلل و اصیل یاد شده و در بسیاری از مواقع مجسمه سازی مانند: سایر هنرها ، مرجع داده هایی برای نمایش شیوه زندگی بشر در طول تاریخ بوده است و مورخان ، امروزه با بررسی جزییات مجسمه های گوناگون ، به مطالبی در مورد سنتها ، ادیان گذشته ، مسایل هنری و ….دست می یابند.

تغییرات اساسی در مورد ماهیت مجسمه تا اوایل قرن بیستم پیش نیامد و سال های زیادی ، مجسمه ها به شکل احجام متراکم که قسمتی از فضا را گرفته و از متریال های سنتی و محکمی مثل سنگ ، برنز ساخته می شدند. تا زمانی که هنرمندان تحت تاثیر جوامع صنعتی از روشهای سنتی فاصله گرفنتد و رو به متریال جدید و صنعتی و تکنیک های و روش های نوینی چون کولاژ اوردند وسبب ایجاد تحولی عظیم در تاریخ مجسمه دکوراتیو شد.